Provisional Results - download the 2015 Day Two spreadsheet here

PosNo.1 No.2Name1Surname1 Name2Surname2Day1 Day2TotalTimeKPos SexAge
19061  ANDYBIRKETT   [ 1:35:01.33 ][ 2:29:16.18 ] [ 4:04:17.51 ]K1 1M1 1
28476  LANCEKIME   [ 1:37:24.57 ][ 2:32:23.19 ] [ 4:09:47.76 ]K1 2M2 2
36381  HANKMCGREGOR   [ 1:39:04.03 ][ 2:35:08.21 ] [ 4:14:12.24 ]K1 3M3 (SV)1
42115  GRANTVAN DER WALT   [ 1:40:59.77 ][ 2:33:20.05 ] [ 4:14:19.82 ]K1 4M4 3
52001  THULANIMBANJWA   [ 1:41:01.11 ][ 2:36:39.90 ] [ 4:17:41.02 ]K1 5M5 4
69676  OWENGANDAR   [ 1:40:58.73 ][ 2:36:44.30 ] [ 4:17:43.03 ]K1 6M6 5
75703  JEANVAN DER WESTHUYZEN   [ 1:44:01.85 ] [ 2:39:23.40 ][ 4:23:25.25 ] K1 7M7(U18)1
82053  SISEKONTONDINI   [ 1:44:03.29 ][ 2:39:23.21 ] [ 4:23:26.50 ]K1 8M8 (U23)1
99680  BENJAMINBRADFORD   [ 1:43:14.54 ][ 2:40:58.28 ] [ 4:24:12.82 ]K1 9M9 6
108879  MURRAYSTARR   [ 1:44:08.03 ][ 2:40:05.77 ] [ 4:24:13.80 ]K1 10M10 (U23)2
11823  BANESTINKHOESA   [ 1:45:30.23 ][ 2:39:14.81 ] [ 4:24:45.04 ]K1 11M11 (U23)3
129724  CARLFOLSCHER   [ 1:45:07.93 ][ 2:39:38.28 ] [ 4:24:46.21 ]K1 12M12 7
137858  DONWEWEGE   [ 1:44:06.01 ][ 2:43:49.65 ] [ 4:27:55.66 ]K1 13M13 (U23)4
148092  MURRAYHAW   [ 1:48:44.55 ][ 2:39:12.23 ] [ 4:27:56.78 ]K1 14M14 (U23)5
15305  TRAVISWILSON   [ 1:48:43.57 ][ 2:39:22.18 ] [ 4:28:05.75 ]K1 15M15 (U23)6
16654  BRYANLEROUX   [ 1:47:42.50 ][ 2:41:24.70 ] [ 4:29:07.21 ]K1 16M16 (U23)7
176890  TRENTONLAMBLE   [ 1:46:12.18 ][ 2:43:31.03 ] [ 4:29:43.21 ]K1 17M17 8
189678  SHAUNGRIFFIN   [ 1:45:07.28 ][ 2:46:05.02 ] [ 4:31:12.30 ]K1 18M18 9
192071  SIYABONGATYIKI   [ 1:46:13.19 ][ 2:45:00.51 ] [ 4:31:13.71 ]K1 19M19 (U18)2
209072  LOUISHATTINGH   [ 1:48:42.43 ][ 2:43:25.43 ] [ 4:32:07.87 ]K1 20M20 (U23)8
21765  NQOBILEMAKHANYA   [ 1:48:12.63 ][ 2:44:15.33 ] [ 4:32:27.96 ]K1 21M21 (U23)9
227505  KWANDAMHLOPHE   [ 1:46:37.06 ][ 2:47:13.69 ] [ 4:33:50.76 ]K1 22M22 10
2360806  SIYANDAGWAMANDA   [ 1:49:40.15 ][ 2:46:05.71 ] [ 4:35:45.86 ]K1 23M23 (U18)3
248751  ABBYADIE   [ 1:47:38.38 ][ 2:48:08.66 ] [ 4:35:47.04 ]K1 24F1 11
257471  BRETTBARTHO   [ 1:50:41.76 ][ 2:45:15.85 ] [ 4:35:57.62 ]K1 25M24 12
267501  MMELICELE   [ 1:50:39.01 ][ 2:46:34.62 ] [ 4:37:13.64 ]K1 26M25 (U23)10
272772  LOVEDAYZONDI   [ 1:54:56.16 ][ 2:42:36.76 ] [ 4:37:32.92 ]K1 27M26 13
282786  THANDONGAMLANA   [ 1:47:42.83 ][ 2:49:56.27 ] [ 4:37:39.11 ]K1 28M27 (U23)11
297513  MPILOZONDI   [ 1:49:39.49 ][ 2:49:12.46 ] [ 4:38:51.96 ]K1 29M28 (U18)4
3089998  BRANDONORPWOOD   [ 1:50:51.67 ][ 2:49:27.40 ] [ 4:40:19.07 ]K1 30M29 (U18)5
319306  LAURAO'DONOGHUE   [ 1:51:14.70 ][ 2:49:10.68 ] [ 4:40:25.39 ]K1 31F2 14
32306  TYLERWILSON   [ 1:58:21.78 ][ 2:42:33.96 ] [ 4:40:55.75 ]K1 32M30 (U23)12
336928  IRVINDIXON   [ 1:51:20.92 ][ 2:49:35.92 ] [ 4:40:56.84 ]K1 33M31 (U23)13
347121  TIMLEE   [ 1:50:12.17 ][ 2:52:59.74 ] [ 4:43:11.91 ]K1 34M32 (U23)14
356256  WAYNEWILSON   [ 1:53:44.10 ][ 2:49:31.77 ] [ 4:43:15.87 ]K1 35M33 (SM)1
369563  MFANISENINYAWOSE   [ 1:52:42.08 ][ 2:50:36.06 ] [ 4:43:18.14 ]K1 36M34 15
379548  KHUMBULANINZIMANDE   [ 1:50:35.18 ][ 2:53:48.45 ] [ 4:44:23.63 ]K1 37M35 (U23)15
3870126  BONGANINTINGA   [ 1:51:25.39 ][ 2:53:24.21 ] [ 4:44:49.60 ]K1 38M36 (U18)6
397774  LUCASMTHALANE   [ 1:57:09.15 ][ 2:47:56.80 ] [ 4:45:05.95 ]K1 39M37 16
4098258273 CRAIGTURTONCLINTON PRETORIUS[ 1:56:50.81 ] [ 2:48:18.02 ][ 4:45:08.83 ] K2 1M3817
416514  SHANEMILLWARD   [ 1:52:59.17 ][ 2:52:10.37 ] [ 4:45:09.54 ]K1 40M39 (V)1
42121  ALANHOUSTON   [ 1:48:45.87 ][ 2:56:48.53 ] [ 4:45:34.40 ]K1 41M40 (U18)7
436352  GAVINTARR   [ 1:53:32.25 ][ 2:52:51.18 ] [ 4:46:23.44 ]K1 42M41 (SM)2
448859  JENNAWARD   [ 1:52:27.05 ][ 2:53:57.48 ] [ 4:46:24.53 ]K1 43F3 (U23)16
45346  SBONISOSHOZI   [ 1:50:39.36 ][ 2:56:52.16 ] [ 4:47:31.52 ]K1 44M42 (U23)17
469800  TYRONMAHER   [ 1:54:31.55 ][ 2:53:17.30 ] [ 4:47:48.86 ]K1 45M43 (U23)18
472022  GREGORYSMITH   [ 1:55:29.68 ][ 2:52:50.85 ] [ 4:48:20.54 ]K1 46M44 (SV)2
488241  STUCLIFTON   [ 1:55:09.79 ][ 2:53:37.29 ] [ 4:48:47.08 ]K1 47M45 (SV)3
497264  KONRADKARCZ   [ 1:53:31.11 ][ 2:56:04.16 ] [ 4:49:35.27 ]K1 48M46 18
5060099  THOMASLOVEMORE   [ 1:54:19.17 ][ 2:56:01.47 ] [ 4:50:20.65 ]K1 49M47 (U18)8
511586  SHAUNCHAMBERLAIN   [ 1:54:03.30 ][ 2:56:31.55 ] [ 4:50:34.85 ]K1 50M48 (SV)4
525336  ANDREWNEAL   [ 1:52:34.24 ][ 2:58:42.02 ] [ 4:51:16.26 ]K1 51M49 19
5360940  JARRYDGIBSON   [ 1:56:57.78 ][ 2:54:32.57 ] [ 4:51:30.36 ]K1 52M50 (U18)9
541829  DAVEHAMILTON-BROWN   [ 1:55:36.50 ][ 2:55:55.30 ] [ 4:51:31.81 ]K1 53M51 (V)2
5510685  WAYNEJACOBS   [ 1:58:58.58 ][ 2:52:45.75 ] [ 4:51:44.33 ]K1 54M52 (SV)5
565788  MATTHEWCOLLINS   [ 1:55:51.33 ][ 2:56:03.18 ] [ 4:51:54.52 ]K1 55M53 20
5726  MXOLISINTULI   [ 1:56:48.95 ][ 2:55:06.68 ] [ 4:51:55.64 ]K1 56M54 (U23)19
588252  CALVINGRIFFITHS   [ 1:58:29.60 ][ 2:54:38.48 ] [ 4:53:08.08 ]K1 57M55 (U23)20
599153  CRAIGHEENAN   [ 1:58:11.94 ][ 2:55:09.56 ] [ 4:53:21.50 ]K1 58M56 (U18)10
601187  BARRYPAINTING   [ 1:58:52.98 ][ 2:54:41.91 ] [ 4:53:34.90 ]K1 59M57 (V)3
611111  COLINSIMPKINS   [ 1:57:20.52 ][ 2:56:50.35 ] [ 4:54:10.87 ]K1 60M58 (SGM)1
622670  PETERJACOBS   [ 1:57:02.73 ][ 2:58:08.35 ] [ 4:55:11.09 ]K1 61M59 21
6370576  MSAWENKOSIMTOLO   [ 1:56:05.14 ][ 2:59:40.15 ] [ 4:55:45.29 ]K1 62M60 (U18)11
642278  SIMNIKIWENTONDINI   [ 1:59:26.42 ][ 2:56:30.87 ] [ 4:55:57.29 ]K1 63M61 (U23)21
657221  BRUCEBRAUTESETH   [ 1:59:41.64 ][ 2:56:45.43 ] [ 4:56:27.08 ]K1 64M62 22
664525  HENNIEROOS   [ 1:54:32.57 ][ 3:02:06.97 ] [ 4:56:39.55 ]K1 65M63 (M)1
677427  STUARTROBERTS   [ 1:55:40.29 ][ 3:01:06.08 ] [ 4:56:46.37 ]K1 66M64 (SM)3
687061  MALCOLMPITT   [ 1:57:19.33 ][ 2:59:33.26 ] [ 4:56:52.59 ]K1 67M65 (V)4
698732  JORDANPEEK   [ 1:56:50.88 ][ 3:00:12.74 ] [ 4:57:03.62 ]K1 68F4 (U23)22
7060449  SIYABONGAHLOPHE   [ 2:03:04.04 ][ 2:57:00.00 ] [ 5:00:04.04 ]K1 69M66 (U18)12
7160038  THABANIMSIYA   [ 1:52:43.52 ][ 3:07:58.30 ] [ 5:00:41.82 ]K1 70M67 (U18)13
729807  JAMESHACKLAND   [ 1:58:46.95 ][ 3:01:57.54 ] [ 5:00:44.50 ]K1 71M68 (V)5
736985  GREGWORTHINGTON   [ 2:03:52.98 ][ 2:57:19.94 ] [ 5:01:12.92 ]K1 72M69 (V)6
747504  NKOSIKHONAMABASO   [ 2:00:25.63 ][ 3:01:10.40 ] [ 5:01:36.03 ]K1 73M70 (U18)14
75889  TUMELOELEPHANT   [ 1:58:13.39 ][ 3:03:34.57 ] [ 5:01:47.97 ]K1 74M71 (U16)1
76748  CANAPEEK   [ 1:56:51.33 ][ 3:05:14.71 ] [ 5:02:06.05 ]K1 75F5 (U18)15
772692  TSHIDISOBOBO   [ 1:59:14.58 ][ 3:02:54.53 ] [ 5:02:09.12 ]K1 76M72 (U23)23
789939  HILARYBRUSS   [ 1:59:08.68 ][ 3:03:20.99 ] [ 5:02:29.67 ]K1 77F6 23
797911  PAULHATFIELD   [ 2:00:24.96 ][ 3:03:19.47 ] [ 5:03:44.43 ]K1 78M73 (V)7
801573  MICHAELSTEWART   [ 1:56:39.54 ][ 3:07:34.71 ] [ 5:04:14.26 ]K1 79M74 (SM)4
817502  MZAMOZONDI   [ 2:01:32.39 ][ 3:03:08.92 ] [ 5:04:41.32 ]K1 80M75 (U23)24
829913  DANICABARTHO   [ 1:59:09.90 ][ 3:05:32.65 ] [ 5:04:42.55 ]K1 81F7 24
8395058  SANDYINGLIS   [ 1:59:25.53 ][ 3:05:30.35 ] [ 5:04:55.89 ]K1 82M76 (M)2
848602  JASONWARD   [ 2:03:27.00 ][ 3:03:16.50 ] [ 5:06:43.51 ]K1 83M77 (U23)25
856763  DONNATUTTON   [ 1:57:51.30 ][ 3:08:56.12 ] [ 5:06:47.42 ]K1 84F8 (SV)6
866222  GLENNHILLIAR   [ 2:01:23.57 ][ 3:05:31.48 ] [ 5:06:55.05 ]K1 85M78 (M)3
877926  SAMPHUNGULA   [ 1:59:29.46 ][ 3:08:55.77 ] [ 5:08:25.23 ]K1 86M79 25
884581  CRAIGPOWELL   [ 2:03:03.70 ][ 3:06:14.31 ] [ 5:09:18.01 ]K1 87M80 (V)8
892033  MFUNDOSITHOLE   [ 2:01:22.54 ][ 3:08:02.66 ] [ 5:09:25.20 ]K1 88M81 (U23)26
901255  KEITHFLEMMER   [ 2:03:06.47 ][ 3:07:23.22 ] [ 5:10:29.69 ]K1 89M82 (V)9
916785  GREGCHAPLIN   [ 2:01:56.80 ][ 3:10:06.87 ] [ 5:12:03.67 ]K1 90M83 26
923431  LEANPRETORIUS   [ 2:03:47.49 ][ 3:08:42.63 ] [ 5:12:30.12 ]K1 91M84 (SV)7
931274  KEVINMIDDLETON   [ 2:03:42.81 ][ 3:08:57.32 ] [ 5:12:40.13 ]K1 92M85 (M)4
949856  TAMIKAHAW   [ 2:02:44.77 ][ 3:10:05.16 ] [ 5:12:49.94 ]K1 93F9 (U23)27
957497  RICHARDCELE   [ 1:54:57.13 ][ 3:19:03.03 ] [ 5:14:00.16 ]K1 94M86 27
968631  CLIVEHOCKLY   [ 2:04:06.52 ][ 3:10:03.76 ] [ 5:14:10.28 ]K1 95M87 (SM)5
979702  LAURENFELGATE   [ 2:09:00.91 ][ 3:05:36.53 ] [ 5:14:37.45 ]K1 96F10 (U23)28
987269  CHRISTOPHERSADLER   [ 2:01:55.45 ][ 3:12:52.75 ] [ 5:14:48.21 ]K1 97M88 28
99898  MATTHEWELLIOTT   [ 2:07:31.84 ][ 3:07:19.82 ] [ 5:14:51.66 ]K1 98M89 29
1001474  ANTONFATTI   [ 2:12:07.45 ][ 3:03:11.81 ] [ 5:15:19.27 ]K1 99M90 (V)10
1014501  GARYATKINSON   [ 2:01:55.43 ][ 3:13:36.46 ] [ 5:15:31.89 ]K1 100M91 (SGM)2
1024962  PATRICKWHITFIELD   [ 2:11:21.69 ][ 3:04:19.51 ] [ 5:15:41.20 ]K1 101M92 30
1031079  COLINWILSON   [ 2:06:13.36 ][ 3:09:28.34 ] [ 5:15:41.70 ]K1 102M93 (M)5
1045286  WESLEYGREEN   [ 2:04:47.23 ][ 3:12:16.31 ] [ 5:17:03.55 ]K1 103M94 31
1051034  PETEROCONNOR   [ 2:04:21.08 ][ 3:13:44.05 ] [ 5:18:05.13 ]K1 104M95 (GM)1
1068452  DAVEMCKENZIE   [ 2:04:34.71 ][ 3:13:34.19 ] [ 5:18:08.90 ]K1 105M96 (V)11
1078235  MALCOLMCAREY   [ 2:10:02.51 ][ 3:09:12.37 ] [ 5:19:14.89 ]K1 106M97 (SM)6
10897721  GLENHOCKLY   [ 2:06:56.06 ][ 3:12:27.17 ] [ 5:19:23.24 ]K1 107M98 (V)12
10944754810 GREGLOUWCATHY LOUW[ 2:16:35.23 ][ 3:02:54.30 ] [ 5:19:29.54 ]K2 2X1 32
1106163  WIMVAN HERZEELE   [ 2:09:34.66 ][ 3:11:24.25 ] [ 5:20:58.91 ]K1 108M99 (V)13
11160427  KHUMBULANIMOLEFE   [ 2:07:17.02 ][ 3:13:52.65 ] [ 5:21:09.67 ]K1 109M100 (U18)16
11270599  EMANUELZALOUMIS   [ 2:06:10.73 ][ 3:15:02.23 ] [ 5:21:12.96 ]K1 110M101 (U16)2
1136051  GARETHEDMONDS   [ 2:08:03.13 ][ 3:13:45.54 ] [ 5:21:48.67 ]K1 111M102 33
11471918985 PAULARNOTTBRUCE ARNOTT[ 2:13:22.46 ][ 3:08:26.39 ] [ 5:21:48.85 ]K2 3M103 34
11550185  ROBLEVICK   [ 2:09:10.44 ][ 3:13:21.86 ] [ 5:22:32.30 ]K1 112M104 35
1167450T00675 BARTFOKKENSCHRISTIAN KUNDIG[ 2:10:27.96 ][ 3:12:14.05 ] [ 5:22:42.01 ]K2 4M105 (M)6
1176085  JUSTINWILLS   [ 2:04:08.02 ][ 3:18:47.38 ] [ 5:22:55.41 ]K1 113M106 36
1186900  BRUCEPENDER-SMITH   [ 2:07:26.07 ][ 3:15:36.26 ] [ 5:23:02.33 ]K1 114M107 (M)7
1191068  ANDREWCOOPER   [ 2:15:36.79 ][ 3:08:23.39 ] [ 5:24:00.18 ]K1 115M108 (SM)7
120663070712 BRUCEWENKESTEPHANIE WENKE[ 2:08:44.47 ][ 3:15:37.56 ] [ 5:24:22.03 ]K2 5X2 37
1218833  SIMONBULLIMORE   [ 2:11:06.55 ][ 3:15:24.68 ] [ 5:26:31.24 ]K1 116M109 (V)14
122532960087 JAMESEARLEDWIN GEVERS[ 2:15:28.15 ][ 3:11:22.67 ] [ 5:26:50.82 ]K2 6M110 (SGM)3
1236620  MARKESSERY   [ 2:12:34.12 ][ 3:15:02.10 ] [ 5:27:36.22 ]K1 117M111 38
12460496050 LAURENURQUHARTALISTAIR URQUHART[ 2:13:06.53 ][ 3:15:01.07 ] [ 5:28:07.61 ]K2 7X3 (V)15
12560433  TRISTANDRUMMOND   [ 2:12:09.48 ][ 3:16:06.78 ] [ 5:28:16.27 ]K1 118M112 (U18)17
1261806  BRADLEYBOULLE   [ 2:05:05.57 ][ 3:23:18.88 ] [ 5:28:24.45 ]K1 119M113 (U16)3
12795447246 SIMONHEAVERPATRICK MC NEILL[ 2:12:28.29 ][ 3:16:19.58 ] [ 5:28:47.88 ]K2 8M114 (SM)8
1286061  MATTHEWEDMONDS   [ 2:11:19.72 ][ 3:17:34.75 ] [ 5:28:54.47 ]K1 120M115 39
12970186  RORYMcNEILL   [ 2:04:41.74 ][ 3:24:28.82 ] [ 5:29:10.57 ]K1 121M116 (U18)18
1306761  GARYWAUD   [ 2:09:33.03 ][ 3:19:57.74 ] [ 5:29:30.78 ]K1 122M117 (M)8
131888  TSEPHANGELEPHANT   [ 2:09:14.50 ][ 3:20:46.48 ] [ 5:30:00.98 ]K1 123M118 (U18)19
1321619  CHADANDREWS   [ 2:10:35.66 ][ 3:19:36.24 ] [ 5:30:11.91 ]K1 124M119 40
1339561  SIMONMTHETHWA   [ 2:11:55.94 ][ 3:18:29.07 ] [ 5:30:25.01 ]K1 125M120 (SM)9
1348029  KEVINPACE   [ 2:13:41.79 ][ 3:16:57.33 ] [ 5:30:39.12 ]K1 126M121 41
135702908548 JOSHSEARLERICHARD LOVEMORE[ 2:15:06.37 ][ 3:15:35.04 ] [ 5:30:41.42 ]K2 9M122 42
136878  MBONGISENIDLAMINI   [ 2:10:18.20 ][ 3:20:35.62 ] [ 5:30:53.83 ]K1 127M123 43
1378072  JESSICADICKS   [ 2:10:37.47 ][ 3:20:50.34 ] [ 5:31:27.81 ]K1 128F11 44
1386327  LANCEHOWARTH   [ 2:12:05.11 ][ 3:19:42.68 ] [ 5:31:47.79 ]K1 129M124 (V)16
1396405  HAYDNBARTLETT   [ 2:09:22.28 ][ 3:22:32.19 ] [ 5:31:54.47 ]K1 130M125 (U23)29
14040081  NATASHABULBRING   [ 2:05:21.92 ][ 3:26:49.48 ] [ 5:32:11.41 ]K1 131F12 45
1412144  NEILBARROW   [ 2:16:01.51 ][ 3:16:15.62 ] [ 5:32:17.14 ]K1 132M126 (V)17
1429943  DEANOELLERMANN   [ 2:13:24.42 ][ 3:19:09.08 ] [ 5:32:33.50 ]K1 133M127 46
14360104  GARETHBROCKETT   [ 2:12:37.67 ][ 3:20:02.81 ] [ 5:32:40.48 ]K1 134M128 (SV)8
1448303  DYLANBENSE   [ 2:15:28.13 ][ 3:17:31.67 ] [ 5:32:59.80 ]K1 135M129 (U23)30
1458067  MIKEEGLINGTON   [ 2:10:15.13 ][ 3:22:57.58 ] [ 5:33:12.71 ]K1 136M130 (V)18
1466049660970 MURRAYMACKENZIEDAVID SMITH[ 2:14:33.57 ][ 3:18:40.86 ] [ 5:33:14.43 ]K2 10M131 (U18)20
1479660  JAMESTUTTON   [ 2:09:09.04 ][ 3:24:20.66 ] [ 5:33:29.71 ]K1 137M132 (M)9
1486613  COLINDAVIE   [ 2:11:51.43 ][ 3:22:24.86 ] [ 5:34:16.29 ]K1 138M133 47
1499905  JEFFREYEDMONDS   [ 2:13:16.89 ][ 3:21:11.58 ] [ 5:34:28.47 ]K1 139M134 48
1502354  JASONHOWELL   [ 2:15:40.37 ][ 3:19:29.18 ] [ 5:35:09.55 ]K1 140M135 (SM)10
1517233  EWALDTHOLE   [ 2:13:54.84 ][ 3:21:23.31 ] [ 5:35:18.16 ]K1 141M136 49
15270187  GAVINKEELEY   [ 2:13:21.53 ][ 3:22:09.86 ] [ 5:35:31.39 ]K1 142M137 (U18)21
1535324  JUSTINSWART   [ 2:16:01.63 ][ 3:20:20.93 ] [ 5:36:22.57 ]K1 143M138 (V)19
1548030  MICHAELHAY   [ 2:09:39.27 ][ 3:27:57.57 ] [ 5:37:36.84 ]K1 144M139 50
1551795  ANDREWHALL   [ 2:13:35.11 ][ 3:24:14.51 ] [ 5:37:49.62 ]K1 145M140 (V)20
1569469  ADAMFRASER   [ 2:19:42.73 ][ 3:18:11.45 ] [ 5:37:54.18 ]K1 146M141 (V)21
1575416  CORNELISHUMAN   [ 2:21:46.08 ][ 3:16:08.29 ] [ 5:37:54.37 ]K1 147M142 51
15865838813 ZANEDRIEMEYERDON GOBEY[ 2:19:55.62 ][ 3:18:27.00 ] [ 5:38:22.62 ]K2 11M143 (SGM)4
1599301  ANTWEWEGE   [ 2:13:30.50 ][ 3:25:14.18 ] [ 5:38:44.68 ]K1 148M144 (M)10
1609520  ANDREWBUTTON   [ 2:09:47.31 ][ 3:28:57.82 ] [ 5:38:45.13 ]K1 149M145 52
16189982  TIMOTHYMARSH   [ 2:15:59.23 ][ 3:22:46.38 ] [ 5:38:45.61 ]K1 150M146 (U18)22
1627949  MIKESTEVENS   [ 2:17:55.13 ][ 3:21:28.90 ] [ 5:39:24.03 ]K1 151M147 (SM)11
1636404  LANCEBARTLETT   [ 2:16:18.24 ][ 3:23:47.90 ] [ 5:40:06.14 ]K1 152M148 (SM)12
1646354  CRAIGGREENLAND   [ 2:19:42.64 ][ 3:20:52.12 ] [ 5:40:34.76 ]K1 153M149 (SM)13
1657129  JAMESDILLON   [ 2:14:08.88 ][ 3:26:35.13 ] [ 5:40:44.01 ]K1 154M150 53
1667315  MARKALLEN   [ 2:17:29.45 ][ 3:23:54.52 ] [ 5:41:23.97 ]K1 155M151 (SGM)5
1679809  DONNAHUTTON   [ 2:19:49.78 ][ 3:22:00.57 ] [ 5:41:50.36 ]K1 156F13 (U18)23
1688968  ALLENSTILL   [ 2:20:42.07 ][ 3:21:15.37 ] [ 5:41:57.44 ]K1 157M152 54
1695478707 ROSSFOUNTAINGARY ALBERS[ 2:40:17.26 ][ 3:01:50.47 ] [ 5:42:07.74 ]K2 12M153 (SV)9
1708668  MICHAELLAKE   [ 2:17:55.13 ][ 3:24:15.37 ] [ 5:42:10.50 ]K1 158M154 (U23)31
1719305296 LANCEBENNBRAD COOPER[ 2:19:34.48 ][ 3:23:11.37 ] [ 5:42:45.85 ]K2 13M155 (SV)10
1729722  MARIONYOUNG   [ 2:13:00.70 ][ 3:29:49.73 ] [ 5:42:50.43 ]K1 159F14 (V)22
1738278  SIMONRUSSELL   [ 2:16:31.78 ][ 3:27:04.85 ] [ 5:43:36.64 ]K1 160M156 (M)11
1746322  RAYVAN DER POLL   [ 2:15:19.17 ][ 3:28:44.13 ] [ 5:44:03.30 ]K1 161M157 (SM)14
17560121  GRANTOLIVER   [ 2:19:33.53 ][ 3:24:53.21 ] [ 5:44:26.74 ]K1 162M158 (SV)11
17681648482 STEVEPEARSONTREVOR GORVEN[ 2:17:15.17 ][ 3:27:42.60 ] [ 5:44:57.77 ]K2 14M159 (V)23
1776608  KATEARNOTT   [ 2:16:26.32 ][ 3:28:49.21 ] [ 5:45:15.53 ]K1 163F15 (U23)32
1784428  MICHAELDE NEUILLY   [ 2:13:51.81 ][ 3:31:31.61 ] [ 5:45:23.42 ]K1 164M160 55
1797345  GRAHAMJEWITT   [ 2:19:55.45 ][ 3:25:53.10 ] [ 5:45:48.56 ]K1 165M161 (SM)15
18060074  KATHERINEBARRY   [ 2:20:24.74 ][ 3:25:37.88 ] [ 5:46:02.62 ]K1 166F16 (U18)24
18188969633 BRIANKURZMARK PERROW[ 2:17:21.24 ][ 3:29:00.83 ] [ 5:46:22.07 ]K2 15M162 (M)12
18270618  CHRISTIEMACKENZIE   [ 2:15:26.64 ][ 3:30:58.69 ] [ 5:46:25.33 ]K1 167F17 (U16)4
1834668  DEBBIEGILLET   [ 2:20:10.30 ][ 3:26:19.65 ] [ 5:46:29.95 ]K1 168F18 56
184890070967 RICHARDSNOWDENKYLE KENNAUGH[ 2:21:45.90 ][ 3:25:18.32 ] [ 5:47:04.22 ]K2 16M163 57
18560040  PAULSNYMAN   [ 2:15:52.35 ][ 3:31:16.92 ] [ 5:47:09.27 ]K1 169M164 (SV)12
1864953  CHRISBATTING   [ 2:19:58.16 ][ 3:27:19.53 ] [ 5:47:17.69 ]K1 170M165 (V)24
1879578  MILESMARCH   [ 2:18:38.38 ][ 3:29:08.27 ] [ 5:47:46.65 ]K1 171M166 58
1889672  GREGMARTIN   [ 2:17:33.98 ][ 3:30:40.03 ] [ 5:48:14.01 ]K1 172M167 59
18998458050 PAULMITCHELLMatthew SEARLE[ 2:33:40.11 ][ 3:14:49.32 ] [ 5:48:29.43 ]K2 17M168 60
1903736997 BILLYHARKERCHARLES WEBBER[ 2:23:21.16 ][ 3:25:09.11 ] [ 5:48:30.27 ]K2 18M169 (SM)16
1918969  DUSTINSTARR   [ 2:14:06.89 ][ 3:34:23.70 ] [ 5:48:30.59 ]K1 173M170 (U18)25
1929630  MIKEJACKSON   [ 2:21:18.68 ][ 3:27:31.67 ] [ 5:48:50.35 ]K1 174M171 61
1938378  BYRONVOLEK   [ 2:17:14.85 ][ 3:32:01.70 ] [ 5:49:16.56 ]K1 175M172 62
1948611  NIBSTAYLOR   [ 2:21:49.13 ][ 3:27:46.78 ] [ 5:49:35.91 ]K1 176M173 (SGM)6
19589983  EVANKNIGHT   [ 2:20:51.73 ][ 3:28:56.08 ] [ 5:49:47.81 ]K1 177M174 (U18)26
1967550  WILMADEYZEL   [ 2:19:15.00 ][ 3:30:51.08 ] [ 5:50:06.09 ]K1 178F19 (V)25
1979207  JORDANTUPPER   [ 2:14:38.06 ][ 3:35:29.07 ] [ 5:50:07.14 ]K1 179M175 (U18)27
1988588  UWESCHMIDTHAUS   [ 2:17:56.61 ][ 3:32:10.61 ] [ 5:50:07.23 ]K1 180M176 (SM)17
199825170564 STEVEMAINHANNAH MAIN[ 2:20:16.46 ][ 3:29:54.99 ] [ 5:50:11.45 ]K2 19X4 63
2001335  BRYANSLATER   [ 2:25:14.02 ][ 3:25:01.04 ] [ 5:50:15.06 ]K1 181M177 (M)13
20171114  BHEKITHEMBAMBANJWA   [ 2:19:50.88 ][ 3:30:32.55 ] [ 5:50:23.44 ]K1 182M178 (U23)33
2028583  ELLIOTHALL   [ 2:18:04.32 ][ 3:32:24.55 ] [ 5:50:28.88 ]K1 183M179 (SV)13
2036999  BRIANPRIDGEON   [ 2:20:06.21 ][ 3:30:52.46 ] [ 5:50:58.68 ]K1 184M180 (SV)14
2046045970217 NOELROBERTBRUCE LOVEMORE[ 2:21:57.39 ][ 3:29:12.06 ] [ 5:51:09.45 ]K2 20M181 (V)26
2051194  CHRISCARNEGIE   [ 2:20:12.33 ][ 3:31:05.29 ] [ 5:51:17.62 ]K1 185M182 (V)27
20670427451 ANDREWFERGUSONLINDSAY FERGUSON[ 2:24:35.82 ][ 3:26:42.53 ] [ 5:51:18.36 ]K2 21X5 (SV)15
2072928  RODPENALUNA   [ 2:20:19.66 ][ 3:31:07.76 ] [ 5:51:27.42 ]K1 186M183 (M)14
2086346  DAVEHARKER   [ 2:20:58.30 ][ 3:31:01.02 ] [ 5:51:59.32 ]K1 187M184 (SGM)7
2096665  JURGENSWART   [ 2:24:19.51 ][ 3:27:44.60 ] [ 5:52:04.11 ]K1 188M185 (M)15
21076646766 ROBOSTLERSTEPHEN BAVERSTOCK[ 2:14:27.17 ] [ 3:37:43.96 ][ 5:52:11.14 ] K2 22M186(M)16
2118129  LEEFURBY   [ 2:07:43.38 ][ 3:44:33.96 ] [ 5:52:17.35 ]K1 189M187 (V)28
2129192  CLINTONWISSEKERKE   [ 2:23:15.61 ][ 3:29:06.66 ] [ 5:52:22.27 ]K1 190M188 (V)29
2139372  CRAIGVENTRESS   [ 2:27:10.48 ][ 3:25:19.46 ] [ 5:52:29.95 ]K1 191M189 64
2148551  DYLANSCOTT   [ 2:31:15.83 ][ 3:21:23.91 ] [ 5:52:39.74 ]K1 192M190 65
215704109457 ERICHMULDERTREVOR MAHER[ 2:27:45.60 ][ 3:24:56.58 ] [ 5:52:42.19 ]K2 23M191 (SM)18
21697881  ANDREWBARNES   [ 2:32:00.40 ][ 3:21:07.24 ] [ 5:53:07.64 ]K1 193M192 (V)30
2176427  DUNCANGOOSEN   [ 2:19:00.13 ][ 3:35:09.21 ] [ 5:54:09.34 ]K1 194M193 66
21871113  LETHOKUHLELUTHULI   [ 2:32:56.93 ][ 3:21:47.64 ] [ 5:54:44.58 ]K1 195M194 (U16)5
2196136  DAVIDBRAUTESETH   [ 2:26:45.50 ][ 3:28:30.80 ] [ 5:55:16.30 ]K1 196M195 67
2208888  KELLYHOWE   [ 2:23:59.24 ][ 3:31:18.49 ] [ 5:55:17.73 ]K1 197F20 68
2217412  MIKENORTON   [ 2:21:02.75 ][ 3:34:16.22 ] [ 5:55:18.98 ]K1 198M196 69
2229799  LUKESTEENKAMP   [ 2:26:20.38 ][ 3:29:02.81 ] [ 5:55:23.20 ]K1 199M197 (SV)16
22394981  JUSTINDOWDLE   [ 2:24:28.45 ][ 3:31:00.03 ] [ 5:55:28.49 ]K1 200M198 (V)31
2241430  LLEWELLYNWALTERS   [ 2:24:23.84 ][ 3:31:20.37 ] [ 5:55:44.21 ]K1 201M199 (M)17
22568857882 GUYHAINESMICHELLE HAINES[ 2:27:15.31 ][ 3:28:44.81 ] [ 5:56:00.13 ]K2 24X6 70
2267192  OWENHEMINGWAY   [ 2:19:29.28 ][ 3:36:37.85 ] [ 5:56:07.14 ]K1 202M200 (M)18
2279819  BHEKAMZOLO   [ 2:22:43.15 ][ 3:33:27.16 ] [ 5:56:10.32 ]K1 203M201 71
2281132  ANTHONY PHILIPMUNDY-CASTLE   [ 2:26:16.84 ] [ 3:30:54.38 ][ 5:57:11.22 ] K1 204M20272
22988007600 NICKPARRYMARK OLIVER[ 2:33:51.39 ][ 3:23:34.30 ] [ 5:57:25.70 ]K2 25M203 73
2306740  BREMPETERS   [ 2:24:34.89 ][ 3:32:53.91 ] [ 5:57:28.81 ]K1 205M204 (V)32
231165  DANIELDILLON   [ 2:21:18.16 ][ 3:36:15.12 ] [ 5:57:33.28 ]K1 206M205 (U16)6
2326769  JONATHANMAEHLER   [ 2:21:51.39 ][ 3:35:54.23 ] [ 5:57:45.63 ]K1 207M206 (V)33
2338304  RUDIBENSE   [ 2:29:15.40 ][ 3:29:04.89 ] [ 5:58:20.29 ]K1 208M207 (M)19
2347260  CLINTONWREGHITT   [ 2:22:25.27 ][ 3:36:23.85 ] [ 5:58:49.12 ]K1 209M208 74
2359634  JONATHANHOLLINSHEAD   [ 2:26:02.14 ][ 3:32:51.62 ] [ 5:58:53.76 ]K1 210M209 (V)34
236768260621 TOMGELDARTSTUART GELDART[ 2:25:08.48 ][ 3:33:59.92 ] [ 5:59:08.40 ]K2 26M210 75
237857670985 SCOTTSTANTONNIKKI STANTON[ 2:42:46.89 ][ 3:16:23.27 ] [ 5:59:10.17 ]K2 27X7 (SV)17
2384958  PAULELLIOTT   [ 2:27:25.97 ][ 3:31:49.53 ] [ 5:59:15.50 ]K1 211M211 (V)35
2396576  MATTHEWHAINES   [ 2:22:27.32 ][ 3:37:51.98 ] [ 6:00:19.30 ]K1 212M212 76
24066586830 CRAIGSPRINGATEGARY ZINN[ 2:29:38.18 ][ 3:30:42.65 ] [ 6:00:20.83 ]K2 28M213 (M)20
24165139621 GLENRAWSONSHANE JACKLIN[ 2:16:28.96 ][ 3:43:52.29 ] [ 6:00:21.26 ]K2 29M214 77
24270257  BARRYTREVOR-ROBERTS   [ 2:27:55.89 ][ 3:33:39.83 ] [ 6:01:35.72 ]K1 213M215 (V)36
2436399  CRAIGBRUTON   [ 2:31:05.36 ][ 3:31:08.68 ] [ 6:02:14.04 ]K1 214M216 (V)37
2448737  CAITLINMILLAR   [ 2:26:27.96 ][ 3:36:07.61 ] [ 6:02:35.57 ]K1 215F21 (U23)34
2456063160628 GAVINSEIDLERTAMMY WOODROFFE[ 2:30:23.04 ] [ 3:32:23.01 ][ 6:02:46.06 ] K2 30X8(SV)18
246711049729 REZEDE VILLIERSETIENNE DE VILLIERS[ 2:29:32.43 ] [ 3:33:27.30 ][ 6:02:59.73 ] K2 31X978
24770569  STUARTMcCLEAVE   [ 2:25:45.28 ][ 3:38:17.63 ] [ 6:04:02.92 ]K1 216M217 (U18)28
2488244  MIKEHALLIDAY   [ 2:26:36.33 ][ 3:37:47.18 ] [ 6:04:23.51 ]K1 217M218 (GGM)1
2498079  KYLESOLMS   [ 2:25:53.05 ][ 3:38:57.07 ] [ 6:04:50.13 ]K1 218M219 (SV)19
2506628  MURRAYTURNER   [ 2:27:23.63 ][ 3:37:33.17 ] [ 6:04:56.80 ]K1 219M220 79
2511537  NICOLEWILLMOTT   [ 2:26:19.90 ][ 3:38:51.19 ] [ 6:05:11.10 ]K1 220F22 (U23)35
252534871110 GREGVAN OSCHCHRISTOPHER HEWSON[ 2:29:59.92 ][ 3:35:19.43 ] [ 6:05:19.35 ]K2 32M221 (V)38
2534663  MICHAEL-JOHNROBB   [ 2:40:23.22 ][ 3:25:18.04 ] [ 6:05:41.26 ]K1 221M222 80
2544592  DAVIDPUTTERGILL   [ 2:30:32.00 ][ 3:35:20.30 ] [ 6:05:52.31 ]K1 222M223 (SM)19
2554936  DAVIDSCHAEFER   [ 2:30:29.83 ][ 3:35:27.91 ] [ 6:05:57.75 ]K1 223M224 (SM)20
2568747  NATALIESNOWDEN   [ 2:23:37.15 ][ 3:43:00.17 ] [ 6:06:37.33 ]K1 224F23 81
25760567  ROBERTMcCONNELL   [ 2:36:09.29 ][ 3:30:32.52 ] [ 6:06:41.81 ]K1 225M225 (U16)7
2588874  DAWIEDE WET   [ 2:35:08.67 ][ 3:31:34.40 ] [ 6:06:43.07 ]K1 226M226 (M)21
25982608203 MARKBENNETTJOANNE BENNETT[ 2:28:01.38 ][ 3:38:50.07 ] [ 6:06:51.45 ]K2 33X10 (V)39
2609510  GEREMYCLIFF   [ 2:25:45.51 ][ 3:41:08.44 ] [ 6:06:53.95 ]K1 227M227 (GM)2
2616093  IANMORROW   [ 2:27:32.34 ][ 3:39:26.38 ] [ 6:06:58.72 ]K1 228M228 (SV)20
2628397  NIGELSTEVENS   [ 2:22:20.32 ][ 3:44:56.88 ] [ 6:07:17.20 ]K1 229M229 (SGM)8
2634790  DONOVANMANSFIELD   [ 2:33:36.13 ][ 3:33:44.29 ] [ 6:07:20.43 ]K1 230M230 (SM)21
264253  ANDREWJONES   [ 2:31:15.01 ][ 3:36:08.99 ] [ 6:07:24.00 ]K1 231M231 (SM)22
2657935  GREGHITCHINS   [ 2:26:12.85 ][ 3:41:19.87 ] [ 6:07:32.72 ]K1 232M232 (SM)23
266709529019 CLINTONNORTJECURT CAMERON[ 2:23:33.77 ][ 3:44:43.69 ] [ 6:08:17.46 ]K2 34M233 82
2678604  DAVEMACLEOD   [ 2:27:21.64 ][ 3:41:16.01 ] [ 6:08:37.65 ]K1 233M234 (M)22
26883226113 PENNYMEAKINJOHN CARLYON[ 2:34:13.32 ][ 3:34:45.33 ] [ 6:08:58.65 ]K2 35X11 (SGM)9
2697150  KIRSTENOLIVER   [ 2:32:31.14 ][ 3:36:37.37 ] [ 6:09:08.51 ]K1 234F24 (SV)21
2707116  DAVID PEARCEPEARCE   [ 2:14:34.14 ][ 3:54:58.89 ] [ 6:09:33.04 ]K1 235M235 (U23)36
2712732  MALCOLMSTOTHARD   [ 2:21:35.34 ][ 3:47:59.17 ] [ 6:09:34.52 ]K1 236M236 (SM)24
27260465  KELLYTARR   [ 2:32:25.37 ][ 3:37:19.82 ] [ 6:09:45.20 ]K1 237M237 (U16)8
2736225  MICHAELVACY-LYLE   [ 2:30:10.60 ][ 3:40:15.03 ] [ 6:10:25.64 ]K1 238M238 (V)40
2741345  PETERWILLMOTT   [ 2:37:03.53 ][ 3:34:01.07 ] [ 6:11:04.61 ]K1 239M239 (U23)37
27570162  KELVINGREEN   [ 2:40:37.11 ][ 3:30:35.67 ] [ 6:11:12.78 ]K1 240M240 (U18)29
2768000  FUZZGOBLE   [ 2:32:54.90 ][ 3:39:04.10 ] [ 6:11:59.00 ]K1 241M241 (V)41
2777561  TJAARTCOETZEE   [ 2:24:00.51 ][ 3:48:22.40 ] [ 6:12:22.91 ]K1 242M242 (SM)25
2787445  ALLANLAWRIE   [ 2:25:54.79 ][ 3:46:47.02 ] [ 6:12:41.82 ]K1 243M243 (M)23
2798827  SEBASTIANMARTEGOUTTE   [ 2:27:24.77 ][ 3:45:28.64 ] [ 6:12:53.42 ]K1 244M244 (V)42
2806188  BRADLEYGACE   [ 2:33:54.30 ][ 3:39:37.17 ] [ 6:13:31.48 ]K1 245M245 (SM)26
28170623  JONATHANAISTON   [ 2:31:13.24 ][ 3:42:19.92 ] [ 6:13:33.16 ]K1 246M246 (SV)22
28268146919 MICHAELGAMMIEKIM HERTZBERGER[ 2:37:31.92 ] [ 3:36:02.13 ][ 6:13:34.06 ] K2 36M247(M)24
2838849  ROLLOWOODHEAD   [ 2:32:27.69 ][ 3:41:17.59 ] [ 6:13:45.28 ]K1 247M248 (M)25
28460142  FERGUSJOHNSON   [ 2:35:39.33 ][ 3:38:13.15 ] [ 6:13:52.49 ]K1 248M249 83
28570518  WARRICKSWART   [ 2:32:29.18 ][ 3:41:25.14 ] [ 6:13:54.32 ]K1 249M250 (U23)38
2868133  EDWARDSMITH   [ 2:33:05.25 ][ 3:40:53.29 ] [ 6:13:58.54 ]K1 250M251 (GM)3
2876825  ROBERTPRETORIUS   [ 2:35:04.31 ][ 3:39:15.20 ] [ 6:14:19.51 ]K1 251M252 84
28860439  RONELSTEVENS   [ 2:33:28.97 ][ 3:41:12.81 ] [ 6:14:41.78 ]K1 252F25 (V)43
2898650  JOHNSYME   [ 2:40:23.33 ][ 3:34:28.29 ] [ 6:14:51.62 ]K1 253M253 85
29060407  MICHAELWOODBURN   [ 2:28:42.93 ][ 3:46:12.83 ] [ 6:14:55.77 ]K1 254M254 (SM)27
2918811  DAVIDMAEHLER   [ 2:38:46.40 ][ 3:36:12.11 ] [ 6:14:58.51 ]K1 255M255 (V)44
2928728  LEEFULLER   [ 2:33:56.10 ][ 3:41:07.66 ] [ 6:15:03.76 ]K1 256M256 (V)45
2937655  BARRYMILLAR   [ 2:30:05.65 ][ 3:45:38.65 ] [ 6:15:44.30 ]K1 257M257 (M)26
2947329599 DIANARIETZDARYN BROWN[ 2:43:07.43 ][ 3:32:50.75 ] [ 6:15:58.18 ]K2 37X12 (SV)23
29570704  SIPHOCANHAM   [ 3:01:39.32 ][ 3:14:34.50 ] [ 6:16:13.83 ]K1 258M258 86
296568  GREGORYGEARING   [ 2:26:39.91 ][ 3:49:35.87 ] [ 6:16:15.79 ]K1 259M259 87
2976375  DAVIDALDWORTH   [ 2:32:32.06 ][ 3:43:52.24 ] [ 6:16:24.30 ]K1 260M260 88
298271070439 JASONCALLISTERJENNALEE CALLISTER[ 2:28:28.79 ] [ 3:47:55.95 ][ 6:16:24.74 ] K2 38X1389
29990597276 MARKSTEWARTANTONY COX[ 2:46:18.61 ][ 3:31:24.35 ] [ 6:17:42.97 ]K2 39M261 90
30065008411 PETERGOBLEANDY LUND[ 2:35:13.40 ][ 3:42:36.60 ] [ 6:17:50.00 ]K2 40M262 (SM)28
3017096170508 JEREMYBRAITHWAITECRAIG JARVIE[ 2:30:46.56 ][ 3:47:11.03 ] [ 6:17:57.60 ]K2 41M263 (U18)30
3026259  WAYNEDENISSEN   [ 2:38:16.85 ][ 3:39:55.68 ] [ 6:18:12.53 ]K1 261M264 (SM)29
30370214  ROWANCOLEMAN   [ 2:26:19.56 ][ 3:52:13.82 ] [ 6:18:33.38 ]K1 262M265 (SV)24
30460227  ROHANTHEUNISSEN   [ 2:34:14.42 ][ 3:44:25.45 ] [ 6:18:39.88 ]K1 263M266 (V)46
30570280  MATHEWCLOWES   [ 2:46:45.03 ][ 3:32:50.75 ] [ 6:19:35.78 ]K1 264M267 91
3067020370204 STEWARTSMETHERHAMTIMOTHY KRAUSE[ 2:40:42.50 ][ 3:38:56.04 ] [ 6:19:38.54 ]K2 42M268 92
3076796  SHELDONBAXTER   [ 2:32:04.95 ][ 3:48:13.47 ] [ 6:20:18.42 ]K1 265M269 (V)47
30870565  MATTHEWPITCHER   [ 2:41:55.48 ][ 3:38:24.68 ] [ 6:20:20.16 ]K1 266M270 (U16)9
30938693872 RALPHSTEVENSDAVID STEVENS[ 2:35:07.79 ][ 3:45:18.13 ] [ 6:20:25.92 ]K2 43M271 93
31010026  WARRENYOKO   [ 2:26:22.35 ][ 3:54:22.53 ] [ 6:20:44.88 ]K1 267M272 (U16)10
31171406811 KENREYNOLDSDAVE FERROW[ 2:45:59.17 ][ 3:34:51.38 ] [ 6:20:50.55 ]K2 44M273 (GM)4
3123206880 FRANCOCASASOLACLAUDIO MANFRON[ 2:49:39.66 ][ 3:31:11.13 ] [ 6:20:50.80 ]K2 45M274 (V)48
3132371  ANDREFAURE   [ 2:50:55.05 ][ 3:30:09.60 ] [ 6:21:04.66 ]K1 268M275 (V)49
31410326  KATESWARBRECK   [ 2:40:04.08 ][ 3:41:18.09 ] [ 6:21:22.17 ]K1 269F26 94
3156574  RYANDOHNE   [ 2:53:27.74 ][ 3:28:18.86 ] [ 6:21:46.60 ]K1 270M276 95
31617641765 MANIEVISSERATTIE JNR VISSER[ 2:41:48.64 ][ 3:39:58.47 ] [ 6:21:47.11 ]K2 46M277 (V)50
3176765  BARRYTHEUNISSEN   [ 2:29:22.51 ][ 3:52:33.28 ] [ 6:21:55.79 ]K1 271M278 (SGM)10
318706046646 ANDREWSTEWARTFARRELL HIGGS[ 2:41:11.71 ][ 3:41:12.15 ] [ 6:22:23.86 ]K2 47M279 96
3199304  BRUCEALLWOOD   [ 2:30:24.49 ][ 3:52:00.17 ] [ 6:22:24.67 ]K1 272M280 (SM)30
3206789  STEVEKIDD   [ 2:41:18.38 ][ 3:41:22.91 ] [ 6:22:41.30 ]K1 273M281 (SM)31
3216196  PAULSMIT   [ 2:34:38.30 ][ 3:48:09.50 ] [ 6:22:47.80 ]K1 274M282 (SGM)11
32268756697 ANTCHAPLINJEREMY CHAPLIN[ 2:40:02.59 ][ 3:43:19.89 ] [ 6:23:22.48 ]K2 48M283 (SGM)12
32375937663 ALLANWESTWOODGUY SEARLE[ 2:52:56.85 ][ 3:30:42.11 ] [ 6:23:38.96 ]K2 49M284 (M)27
3246310  BRUCEDRAGT   [ 2:32:34.95 ][ 3:51:29.87 ] [ 6:24:04.82 ]K1 275M285 97
3257628  DANIELVERBAAN   [ 2:32:52.38 ][ 3:51:15.72 ] [ 6:24:08.10 ]K1 276M286 (V)51
3264381  VAUGHNWARREN   [ 2:46:10.28 ][ 3:38:06.21 ] [ 6:24:16.49 ]K1 277M287 (U23)39
3279629  ALEXANDRAJENSEN   [ 2:33:35.55 ][ 3:50:47.60 ] [ 6:24:23.15 ]K1 278F27 98
3286339  RENTIADENISSON   [ 2:38:41.49 ][ 3:45:43.26 ] [ 6:24:24.76 ]K1 279F28 (M)28
3296356  SEANDUNBAR   [ 2:32:35.74 ][ 3:52:08.80 ] [ 6:24:44.55 ]K1 280M288 99
3306591  BRIANLEWIS   [ 2:29:21.46 ][ 3:55:35.46 ] [ 6:24:56.92 ]K1 281M289 100
33110428  GREGMUSIKER   [ 2:40:16.73 ][ 3:44:40.37 ] [ 6:24:57.10 ]K1 282M290 101
33214511139 BRIANWHILLIERGRANT THIEL[ 2:40:01.81 ][ 3:45:14.09 ] [ 6:25:15.90 ]K2 50M291 (M)29
3332916  NORMANHIND   [ 2:32:37.20 ][ 3:52:47.36 ] [ 6:25:24.56 ]K1 283M292 (V)52
334361  ROBINBROWNE   [ 2:36:52.59 ][ 3:49:03.37 ] [ 6:25:55.96 ]K1 284M293 (M)30
33560428  ASANDABHENGU   [ 2:36:45.63 ][ 3:49:14.13 ] [ 6:25:59.77 ]K1 285M294 (U23)40
3367449  CALVINHARRIS   [ 2:34:46.57 ][ 3:52:10.10 ] [ 6:26:56.67 ]K1 286M295 102
33760626  ROBINWHITTAL   [ 2:36:14.24 ][ 3:50:49.49 ] [ 6:27:03.73 ]K1 287M296 (SGM)13
3382904495 JACQUESVENTERNICOLE VENTER[ 2:40:07.20 ][ 3:47:31.52 ] [ 6:27:38.73 ]K2 51X14 103
33970941  KAIHONYWILL   [ 2:32:23.43 ][ 3:55:22.56 ] [ 6:27:45.99 ]K1 288M297 (U16)11
3403120  NIGELLEIGHTON   [ 2:37:21.30 ][ 3:50:28.15 ] [ 6:27:49.45 ]K1 289M298 (SM)32
3417081170509 CAMPBELLCROWETHOMAS STOKES[ 2:45:49.34 ][ 3:42:07.13 ] [ 6:27:56.48 ]K2 52M299 (U18)31
3426203  JAMESNEVILLE   [ 2:37:11.41 ][ 3:50:48.41 ] [ 6:27:59.82 ]K1 290M300 (M)31
343815  WARRENPECHEY   [ 2:46:26.19 ][ 3:41:38.87 ] [ 6:28:05.06 ]K1 291M301 104
3446909  TERRYDRUMMOND   [ 2:39:08.54 ][ 3:48:58.06 ] [ 6:28:06.60 ]K1 292M302 (SM)33
34560973  SHAUNKEELEY   [ 2:32:14.81 ][ 3:56:26.77 ] [ 6:28:41.58 ]K1 293M303 (U23)41
3466047  WESLEYVOLEK   [ 2:33:42.48 ][ 3:55:36.04 ] [ 6:29:18.52 ]K1 294M304 105
34773828080 LAWRENCEBLACKBEARDERIKA VELISSARIOU[ 2:45:01.92 ] [ 3:44:50.00 ][ 6:29:51.92 ] K2 53X15(SV)25
3486320  RYANDUNBAR   [ 2:46:30.08 ][ 3:43:34.49 ] [ 6:30:04.57 ]K1 295M305 (V)53
349708096418 WARWICKBLAMEYNICK VAN ROOYEN[ 2:41:34.38 ] [ 3:49:05.40 ][ 6:30:39.78 ] K2 54M306106
3501189  HUGHHAWARDEN   [ 2:42:46.52 ][ 3:48:01.06 ] [ 6:30:47.59 ]K1 296M307 (SM)34
351702707217 PAULACAVEDAVID FLY[ 2:40:34.29 ][ 3:50:37.25 ] [ 6:31:11.55 ]K2 55X16 (V)54
3529780  RYANSTOKES   [ 2:36:57.83 ][ 3:55:36.49 ] [ 6:32:34.33 ]K1 297M308 107
3539144  BRIDGETHILLIAR   [ 2:36:40.51 ][ 3:56:12.71 ] [ 6:32:53.22 ]K1 298F29 (V)55
3546093370937 CAMERONRAWLINGSCARLISLE HARTMAN[ 2:48:03.58 ][ 3:44:59.85 ] [ 6:33:03.43 ]K2 56M309 (U18)32
35595069507 BRUCEBICCARDPENNY BICCARD[ 3:02:07.93 ][ 3:31:52.43 ] [ 6:34:00.37 ]K2 57X17 (SM)35
35665168698 JACQUESFOURIECAROLINE ABLORT-MORGAN[ 2:53:08.28 ] [ 3:41:07.17 ][ 6:34:15.46 ] K2 58X18108
35760477  REGANTURNBULL   [ 2:46:44.07 ][ 3:47:46.66 ] [ 6:34:30.73 ]K1 299M310 (U18)33
3587050  GARNETTWILSON   [ 2:43:30.58 ][ 3:51:13.49 ] [ 6:34:44.08 ]K1 300M311 (M)32
3596489  RICHARDJOHNSON   [ 2:28:04.18 ][ 4:07:16.23 ] [ 6:35:20.41 ]K1 301M312 109
3607732  PHILSADLER   [ 2:41:18.61 ][ 3:54:31.32 ] [ 6:35:49.94 ]K1 302M313 (GGM)2
3616975  JOHNCHERRY   [ 2:42:17.19 ][ 3:53:49.15 ] [ 6:36:06.35 ]K1 303M314 (SV)26
3622021  GRANTCONLON   [ 2:46:07.43 ][ 3:51:03.52 ] [ 6:37:10.95 ]K1 304M315 (M)33
363851  GARYVAN DER WESTHUIZEN   [ 2:40:20.83 ] [ 3:58:02.48 ][ 6:38:23.31 ] K1 305M316110
3649526  CARLELKINGTON   [ 2:40:04.49 ][ 3:58:55.47 ] [ 6:38:59.96 ]K1 306M317 (SV)27
3657308  JONATHAND'AUBREY   [ 2:39:56.69 ][ 4:00:15.01 ] [ 6:40:11.70 ]K1 307M318 111
366915670822 MATTHEWVORSTERPETER FERRAZ[ 2:49:01.58 ][ 3:52:06.40 ] [ 6:41:07.98 ]K2 59M319 (V)56
36775669219 BRIANWHITEFORDGARY WHITEFORD[ 3:09:52.18 ] [ 3:32:02.62 ][ 6:41:54.80 ] K2 60M320(M)34
3687601  DALETOMLINSON   [ 2:38:26.86 ][ 4:03:52.33 ] [ 6:42:19.19 ]K1 308M321 (GGM)3
36975747016 TUPSTUPPERKEVIN MORAN[ 2:49:41.59 ][ 3:53:02.45 ] [ 6:42:44.05 ]K2 61M322 (GGM)4
3707700  ALANFRANCE   [ 2:44:38.62 ][ 3:58:48.17 ] [ 6:43:26.79 ]K1 309M323 (GM)5
3717571  RUSSELLSOLOMON   [ 2:44:42.96 ][ 3:58:47.03 ] [ 6:43:29.99 ]K1 310M324 (M)35
37270806  ANGUSMACDONALD   [ 2:48:36.50 ][ 3:55:18.42 ] [ 6:43:54.93 ]K1 311M325 112
3738023  GERHARDERASMUS   [ 2:41:16.90 ][ 4:02:39.77 ] [ 6:43:56.67 ]K1 312M326 (SV)28
3747592  JEFFCAWOOD   [ 2:35:58.36 ][ 4:08:17.40 ] [ 6:44:15.77 ]K1 313M327 (SM)36
375743770255 THEOPRETORIUSBRIDGETTE PARKER[ 2:43:28.69 ][ 4:01:35.00 ] [ 6:45:03.69 ]K2 62X19 (V)57
37670546  LISAMEYER   [ 2:36:59.07 ][ 4:08:18.22 ] [ 6:45:17.29 ]K1 314F30 (U16)12
377710086468 AMANDALOCKCAMERON LOCK[ 3:07:26.75 ][ 3:40:25.78 ] [ 6:47:52.54 ]K2 63X20 (SV)29
37870975  JAMESCROWE   [ 2:47:27.82 ][ 4:01:02.25 ] [ 6:48:30.08 ]K1 315M328 (U16)13
37960999  WILLIAMLYLE   [ 2:40:41.85 ][ 4:07:56.97 ] [ 6:48:38.82 ]K1 316M329 (U18)34
38077899161 SHAUNHORNBYBRUCE COOPER[ 2:56:06.83 ][ 3:53:27.05 ] [ 6:49:33.89 ]K2 64M330 (M)36
3813093  MARCDESCOINS   [ 2:48:59.39 ][ 4:00:53.75 ] [ 6:49:53.14 ]K1 317M331 (M)37
38263070617 HELGERPRETORIUSMEGAN KENMUIR[ 2:59:41.95 ][ 3:50:35.26 ] [ 6:50:17.21 ]K2 65X21 (U23)42
383604697914 DALETHOMASCRAIG SMITH[ 2:41:10.32 ][ 4:09:21.94 ] [ 6:50:32.26 ]K2 66M332 113
38498066018 CLINTROBSONPAULA COMRIE[ 2:47:38.49 ][ 4:03:51.19 ] [ 6:51:29.69 ]K2 67X22 114
3858373  RICHARDAUSTIN   [ 2:44:01.51 ][ 4:07:51.23 ] [ 6:51:52.75 ]K1 318M333 (SGM)14
38674287403 WIMJANSENMIKE CLARK[ 2:57:20.90 ][ 3:55:35.44 ] [ 6:52:56.34 ]K2 68M334 (GM)6
3879046  KERRYRAS   [ 2:52:06.45 ][ 4:00:54.64 ] [ 6:53:01.09 ]K1 319F31 (V)58
3889322  FIONAMACCRIMMON   [ 2:46:19.17 ][ 4:06:42.06 ] [ 6:53:01.23 ]K1 320F32 (SM)37
3898114  MARKHENDERSON   [ 2:43:04.43 ][ 4:11:07.62 ] [ 6:54:12.05 ]K1 321M335 (SM)38
3907642  JANDE NEEF   [ 2:42:23.78 ][ 4:12:07.22 ] [ 6:54:31.01 ]K1 322M336 (SGM)15
39144070591 THOMASCROWEBENJAMIN CROWE[ 2:53:14.97 ][ 4:01:22.50 ] [ 6:54:37.48 ]K2 69M337 115
39270824  SHANESMALL   [ 2:51:46.07 ][ 4:02:52.63 ] [ 6:54:38.71 ]K1 323M338 116
39360180  GARRICKHASWELL   [ 2:45:06.84 ][ 4:10:13.00 ] [ 6:55:19.85 ]K1 324M339 (V)59
39493656851 AVRILMANFRONRENZO MANFRON[ 2:48:28.07 ][ 4:06:54.39 ] [ 6:55:22.46 ]K2 70X23 (M)38
3957792  KEVINTRODD   [ 2:52:17.95 ][ 4:03:12.62 ] [ 6:55:30.57 ]K1 325M340 (SM)39
3967093070815 BRITTNEYMEIKLEIAN GRIFFITHS[ 2:57:04.84 ] [ 3:59:17.49 ][ 6:56:22.33 ] K2 71X24117
397951  PIERREJEVON   [ 2:48:50.00 ][ 4:07:48.95 ] [ 6:56:38.96 ]K1 326M341 (SGM)16
3987119  SIMONLANG   [ 2:48:46.11 ][ 4:08:12.15 ] [ 6:56:58.27 ]K1 327M342 118
39971001  NATHANCHRISTIE   [ 2:48:52.69 ][ 4:08:13.51 ] [ 6:57:06.21 ]K1 328M343 119
40093676925 BOURNEKINGANDREW GOODING[ 2:51:45.46 ][ 4:06:28.99 ] [ 6:58:14.45 ]K2 72M344 (V)60
40170125  LUKEPLOTTS   [ 3:08:21.19 ][ 3:51:55.36 ] [ 7:00:16.55 ]K1 329M345 (U23)43
4027956  GAVINSMITH   [ 3:02:09.42 ][ 3:58:12.29 ] [ 7:00:21.71 ]K1 330M346 (SGM)17
403121110668 TIMOTHYWHITEDARYL DINGLEY[ 3:07:25.31 ][ 3:53:34.36 ] [ 7:00:59.67 ]K2 73M347 (V)61
40460879  JAMESWEBB   [ 3:05:33.23 ][ 3:55:29.65 ] [ 7:01:02.88 ]K1 331M348 (U18)35
4059829  STUARTLAING   [ 2:56:24.45 ][ 4:04:38.92 ] [ 7:01:03.38 ]K1 332M349 120
4069896  NICKYIRVINE   [ 3:06:03.50 ][ 3:55:25.04 ] [ 7:01:28.54 ]K1 333F33 121
4079573  NICKFLOROS   [ 3:06:04.25 ][ 3:55:27.40 ] [ 7:01:31.65 ]K1 334M350 (SV)30
40894249422 TONYMC CREESEAN ROGERS[ 3:07:13.59 ][ 3:54:26.43 ] [ 7:01:40.02 ]K2 74M351 (SM)40
40970291  DENNISVAN DER ZEE   [ 2:56:33.67 ][ 4:05:09.42 ] [ 7:01:43.09 ]K1 335M352 122
41083559878 COLINBURNETTTRENT BURNETT[ 3:11:08.61 ][ 3:51:17.98 ] [ 7:02:26.59 ]K2 75M353 123
41160423  GEMMALAWSON   [ 2:50:05.21 ][ 4:14:12.66 ] [ 7:04:17.87 ]K1 336F34 (U16)14
41260050  ANTHONYSAUNDERSON   [ 2:56:32.10 ][ 4:08:06.83 ] [ 7:04:38.93 ]K1 337M354 (SM)41
41360014  REBECCAMARTIN   [ 2:56:32.47 ][ 4:08:16.22 ] [ 7:04:48.69 ]K1 338F35 (U18)36
4148644  CLINTLAWSON   [ 2:50:54.71 ][ 4:14:17.55 ] [ 7:05:12.26 ]K1 339M355 (SM)42
4159712  RICHARDBUTCHER   [ 2:51:07.88 ][ 4:14:47.44 ] [ 7:05:55.32 ]K1 340M356 (SM)43
4167151  GORDONODELL   [ 2:59:39.90 ][ 4:07:13.52 ] [ 7:06:53.42 ]K1 341M357 (SM)44
41738683876 PETERASKEWGEORGIANA ASKEW[ 3:09:31.32 ][ 3:57:36.63 ] [ 7:07:07.95 ]K2 76X25 124
41870630  DAVIDCULVERWELL   [ 2:53:29.21 ][ 4:14:51.17 ] [ 7:08:20.38 ]K1 342M358 125
419706139852 AMYJOHNSONDAVE JOHNSON[ 3:16:01.49 ][ 3:55:00.71 ] [ 7:11:02.20 ]K2 77X26 126
4206099470931 DECLANCLACKWORTHYEMMALEE D'OLIVEIRA[ 3:15:07.21 ] [ 3:57:51.46 ][ 7:12:58.67 ] K2 78X27(U18)37
421895870632 GREGORYEAYRSBRITTANY EAYRS[ 3:15:39.52 ][ 3:57:55.17 ] [ 7:13:34.69 ]K2 79X28 127
4226206  GARTHJONES   [ 3:35:42.96 ][ 3:40:12.28 ] [ 7:15:55.25 ]K1 343M359 (V)62
4236212  SHANEWEBB   [ 3:19:15.57 ][ 3:57:11.84 ] [ 7:16:27.41 ]K1 344M360 (SM)45
42495216894 GARTHTHOMSONCLIVE JELF[ 3:22:29.95 ][ 3:56:29.04 ] [ 7:18:58.99 ]K2 80M361 (V)63
42560931  PATRICKBECHARD   [ 3:03:04.04 ][ 4:16:53.60 ] [ 7:19:57.65 ]K1 345M362 (U18)38
426704289149 SARAHWHITEANDREW GILLESPIE[ 3:11:32.46 ] [ 4:08:33.38 ][ 7:20:05.84 ] K2 81X29128
42741916  ANTONYBALSHAW   [ 3:07:32.22 ][ 4:15:51.27 ] [ 7:23:23.49 ]K1 346M363 (M)39
4286221  MAXMAUNIER   [ 3:08:13.47 ][ 4:16:04.83 ] [ 7:24:18.30 ]K1 347M364 (V)64
4296632  MICHAELVEHBI   [ 3:08:14.33 ][ 4:16:06.17 ] [ 7:24:20.50 ]K1 348M365 (M)40
430280110656 CRAIGJOHNSTONMICHAEL MERRY[ 3:15:33.66 ][ 4:09:39.73 ] [ 7:25:13.39 ]K2 82M366 (M)41
4317945  ANGUSDUSTAN   [ 3:07:09.94 ][ 4:21:20.33 ] [ 7:28:30.27 ]K1 349M367 (V)65
4328629  ANTJEHOCKLY   [ 3:16:47.89 ][ 4:11:53.01 ] [ 7:28:40.90 ]K1 350F36 (SM)46
43370917  CRAIGPITT   [ 3:31:12.62 ][ 3:58:28.11 ] [ 7:29:40.73 ]K1 351M368 (U16)15
4348100  DONALDVOYSEY   [ 3:26:02.75 ][ 4:04:22.42 ] [ 7:30:25.18 ]K1 352M369 (M)42
4356244431 TONYBOTESERNIE DU PLESSIS[ 3:06:17.22 ] [ 4:24:18.32 ][ 7:30:35.54 ] K2 83M370(SGM)18
436937570603 LORNAHOLMESCARON LLOYD[ 3:17:48.70 ][ 4:14:33.06 ] [ 7:32:21.76 ]K2 84F37 (SV)31
437633060228 RICHARDBOSCHBRYANT THEUNISSEN[ 3:10:42.60 ] [ 4:22:47.22 ][ 7:33:29.82 ] K2 85M371(V)66
4387669  BRANDONBARNES   [ 3:39:30.01 ][ 3:56:46.99 ] [ 7:36:17.00 ]K1 353M372 129
439460  DAVIDTHOMPSON   [ 3:49:42.40 ][ 3:48:31.65 ] [ 7:38:14.05 ]K1 354M373 (V)67
440608868192 SHARLENEMcGILVRAYShelley BLOY[ 3:20:09.24 ][ 4:19:54.31 ] [ 7:40:03.56 ]K2 86F38 (V)68
44164729180 ANDREVAN VUURENMORNE VAN VUUREN[ 3:22:27.99 ] [ 4:19:47.62 ][ 7:42:15.61 ] K2 87M374130
44244695205 GILESCALENBORNELAUREN CALENBORNE[ 3:44:30.09 ] [ 3:59:26.95 ][ 7:43:57.04 ] K2 88X30(V)69
443350113703 ChristaKeyserFRANCOIS KEYSER[ 3:19:40.35 ][ 4:24:57.84 ] [ 7:44:38.20 ]K2 89X31 (SV)32
44485898253 GRAHAMCHRISTENSENJUSTINE BRETT[ 3:54:08.07 ][ 3:50:38.07 ] [ 7:44:46.14 ]K2 90X32 131
44582676037 DWAINEDANIELSJAN THERON[ 3:05:12.54 ][ 4:41:46.35 ] [ 7:46:58.89 ]K2 91M375 132
44653731323 JACOBUSVAN DER MERWEEWOUD DERKSEN[ 4:14:17.12 ][ 3:44:32.38 ] [ 7:58:49.50 ]K2 92M376 133
4471064810678 BRUCEDIXONCOLIN Mussett[ 3:44:47.77 ][ 4:18:54.87 ] [ 8:03:42.65 ]K2 93M377 134
4487905  CANDYMAVUNDLA   [ 3:24:43.24 ][ 4:39:40.53 ] [ 8:04:23.78 ]K1 355F39 (U23)44
4497160  WAYNECHALMERS   [ 3:29:13.84 ][ 4:35:16.01 ] [ 8:04:29.85 ]K1 356M378 (SV)33
4502232  CHERLAWRENCE   [ 3:15:19.73 ][ 4:54:29.36 ] [ 8:09:49.10 ]K1 357F40 (SV)34
45170609  JENNASAXBY   [ 3:33:40.20 ][ 4:39:46.33 ] [ 8:13:26.53 ]K1 358F41 (U18)39
4527085970860 RALTONDICKASONMICHELLE LLOYD[ 4:02:19.03 ][ 4:11:23.17 ] [ 8:13:42.20 ]K2 94X33 135
45360066  MARKWELCH   [ 3:35:26.39 ][ 4:39:50.49 ] [ 8:15:16.88 ]K1 359M379 (SV)35
45460932  THOMASERSKINE   [ 4:04:26.34 ][ 4:11:21.53 ] [ 8:15:47.87 ]K1 360M380 (U18)40
4555371  PETERMAGER   [ 3:32:17.13 ][ 4:45:26.11 ] [ 8:17:43.25 ]K1 361M381 (GM)7
4567097970978 ALBERTSWARTLANCE SILLWOOD[ 3:53:23.58 ][ 4:30:22.87 ] [ 8:23:46.46 ]K2 95M382 136
45770519  TIMOTHYMINGAY   [ 3:47:11.93 ][ 4:43:41.18 ] [ 8:30:53.11 ]K1 362M383 (U23)45
45898816673 GORDONHARTJEREMY FERROW[ 3:34:50.40 ][ 5:00:16.30 ] [ 8:35:06.70 ]K2 96M384 (SV)36
459702749769 FAWNEFERROWCHANELLE FERROW[ 3:34:55.59 ][ 5:00:24.89 ] [ 8:35:20.49 ]K2 97F42 137
46077037327 JENNYSTREATFIELDIMKE SUMMERS[ 4:17:35.27 ][ 4:30:44.65 ] [ 8:48:19.92 ]K2 98F43 138
46183437439 GREGGLOSSOPCHRIS SLATER[ 4:14:29.66 ][ 4:40:53.68 ] [ 8:55:23.35 ]K2 99M385 139
4627043470433 PETERSTEWARTWILLIAM BLACKBEARD[ 3:58:41.44 ] [ 4:57:10.33 ][ 8:55:51.78 ] K2 100M386(SGM)19
4636949  JONIVINS   [ 4:39:50.69 ][ 5:10:54.88 ] [ 9:50:45.57 ]K1 363M387 (SM)47
4647385  BRENDONGERMAINE   [ 4:39:50.45 ][ 5:10:58.29 ] [ 9:50:48.74 ]K1 364M388 (SV)37
4658350  SIGURDRUDNER   [ 5:07:34.56 ][ 4:46:58.17 ] [ 9:54:32.74 ]K1 365M389 (GM)8
466104614068 WESLEYWELLSJUSTIN HOTZ[ 5:30:58.53 ][ 5:21:10.39 ] [ 10:52:08.93 ]K2 101M390 140